Bridge ile üretim optimizasyonu

// SuperUser Account / 25 Mart 2016 Cuma / Categories: Blog //

Bridge, proses hattınızdaki sensörlerin (tag'lerin) ürettiği bütün verileri gerçek zamanlı analiz, raporlama ve izleme amaçlı olarak toplayan ve arşivleyen Qualist uygulamalarının yer aldığı, endüstriye özel olarak projelendirilmiş bir bilgi yönetim paketidir.

Qualist Bridge, otomasyon sistemleri içerisindeki PLC'ler (Programmable Logic Controller) ile doğrudan ya da OPC (OLE for Process Control) sunucuları aracılığı ile haberleşerek, sensör verilerini hızlı bir şekilde alır ve saklar. Bridge bir defa kurulduktan sonra sistem içerisine yeni bir PLC ya da OPC sunucu tanımı eklemek ya da mevcut PLC ya da OPC sunucu tanımları üzerinde değişiklik yapmak oldukça kolaydır. Sistem içerisine eklenecek olan her yeni sensöre ait veriler, tanımlama yapıldığı andan itibaren sistem içerisinde kayıt edilmeye başlanır.

Qualist Bridge web tabanlıdır ve lokasyondan bağımsız olarak, internet bağlantısı bulunan herhangi bir cihaz üzerinden (PC, tablet ya da mobil telefonlar) kolayca erişilebilir. Bu özelliği ile mevcut otomasyon sistemlerine göre önemli bir erişim esnekliği ve kolaylığı sağlar. Bridge kullanarak evden, ofisten ya da internet bağlantısı bulunan dünyanın herhangi bir yerinden, fabrika içerisinde bulunmaya gerek kalmadan otomasyon sistemi izlenebilir.

Qualist Bridge geriye dönük verilerin incelenmesi noktasında da çok önemli bir avantaja sahiptir. Örnek olarak, 1000 adet sensör verisi, 5 sn'lik periyotlarla sistem içerisinde saklandığında, 1 TB kapasitesi olan bir disk üzerinde yaklaşık 10 yıllık geriye dönük sensör verileri saklanabilmektedir. Bu özelliği ile Bridge, kullanıcıların geniş bir tarih aralığı içerisinde geçmiş veriler üzerinde izleme ve analiz yapmalarına olanak vererek, bakım ve ekipman maliyetlerini büyük oranda azaltır. Böylece mevcut otomasyon sistemlerinin çok büyük bir eksiğini de başarı ile gidermektedir.

Qualist Bridge, kullanıcıların oluşturdukları özel alarmlar aracılığı ile anlık SMS ya da e-posta bildirimlerini yetkili kişilere ileterek, otomasyon sisteminde olabilecek olası sorunları ve meydana gelebilecek daha büyük zararları önlemeye yardımcı olur ve kesintisiz üretimin devamlılığını sağlayarak maliyetleri azaltarak karlılığı arttırır.

TAGS:
Print