HMI Diyagram Uygulaması

// SuperUser Account / 25 Mart 2016 Cuma / Categories: Blog //

HMI (Human Machine Interface) diyagram uygulaması, otomasyon sistemlerinde kullanılan mevcut SCADA ya da HMI diyagramlarının ortaya çıkarttığı zorluklar temel alınarak geliştirilmiş ve bu zorlukları ortadan kaldırmak hedefiyle yola çıkılmıştır.

Mevcut otomasyon sistemleri üzerinde SCADA ya da HMI diyagramlarını hazırlamak çok zahmetlidir ve zaman alan bir uğraştır. Qualist Bridge HMI diyagram uygulamasında ise herhangi bir diyagramı hazırlamak basit fare hareketleri ile kolayca mümkün olabilmektedir. Ayrıca mevcut otomasyon sistemleri üzerinde bulunan geleneksel SCADA ya da HMI diyagramları hızlı bir şekilde Bridge sistemine aktarılabilmektedir.

Qualist Bridge'in web tabanlı olması, internet bağlantısı olan herhangi bir aygıt (PC, Tablet, Cep Telefonu vs.) üzerinden tüm uygulamalara ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu özelliği ile mevcut otomasyon sistemlerinden ayrılır ve Bridge kullanıcılarının lokasyondan bağımsız olarak, fabrikadaki tüm aktiviteleri izlemesine olanak sağlar.

HMI diyagram uygulaması ile kullanıcılar otomasyon sistemi içerisindeki sensör bilgilerini canlı ya da geriye dönük olarak izleyebilirler, verilerin izlenmesi sırasında diyagram hızını ve veri alım periyodunu değiştirerek farklı hız ve periyotlarda diyagramları kullanabilirler. Ayrıca HMI diyagram uygulamasının Analizci ve Raportör ile entegrasyonu sayesinde, diyagram üzerinden seçilen sensör bilgilerini bu uygulamalara kolayca aktarabilirler.

TAGS: blog
Print