QUALIST TECHNOLOGY


İnsanları değer zincirinin kalbine yerleştiren bir teknoloji firmasıyız. Onlara güç katarsak, dünyayı değiştirecek bir güce sahip olacaklarına inanıyoruz. 4. Sanayi devrimi değişimi beraberinde getiriyor. Güven, bu değişimle birlikte hareket etmede en kilit faktör. Qualist olarak hedefimiz her zaman müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. Bunu başarmak için yalnızca en iyi yaptığımız işlere odaklanıyoruz.  

Veri toplama, katmanlar arası entegrasyon, veriyi işleme, görselleştirme, veri analitiği ve arttırılmış gerçeklik müşterilerimiz için değer yarattığımız alanlar.  Farklı sektörlerden 68'den fazla sanayi şirketi, plansız duruşları en aza indirmek, maliyetleri düşürmek, üretimi optimize etmek ve bakım deneyimlerini zenginleştirmek için Qualist’ in sunduğu ürün ve çözümlere güveniyor.

Vizyon: 

Bilimsel atılımları tespit ederek, bu temellere dayanan teknolojik iş uygulamaları geliştirmek ve iş yapış metodlarını verimli yönde değiştirecek sistemler oluşturmak.

Misyon: 

Sanayimizin ve iş dünyamızın ihtiyacı olan endüstri ve teknoloji füzyonu iş uygulamalarını geliştirerek, alanımızdaki ulusal dışa bağımlılıktan kurtulmaya katkı sağlamak. Orta ve uzun vadede bu sistemleri ihraç etme suretiyle ülkemizin ticaret dengesine pozitif katkıda bulunmak. 

Kalite Politikamız:

Biz, kendimize belirlediğimiz hedeflerin çekimi ile kendi kendine organize olabilen bir takımız.
Değişen talepleri karşılamak ve fırsatları değerlendirmek adına net iş tarifi ve net süreçler belirler, fakat bireyleri ve etkileşimlerini her şeyin önünde tutarız.
Önceliğimiz, dokümantasyonu yeterli olan, sorunsuz çalışan, sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağladığımız sistemlerdir.
Müşteri işbirliği sayesinde öğrendiklerimizi bilimsel bilgimiz ile birleştirerek ürün ve hizmetlerimizi geliştiririz.
Detaylı plan yaparken aynı zamanda değişime aynı hızda ayak uydururuz.
Geri bildirim mekanizmaları kurarak takım, müşteri ve paydaş mutluluğunu ölçer, değerlendirir ve sürekli iyileştiririz.
Gelişmiş bilim, toplum ve çevre bilincini yaymak için uğraşırız.