QUALIST TECHNOLOGY


İnsanları değer zincirinin kalbine yerleştiren bir teknoloji firmasıyız. Onlara güç katarsak, dünyayı değiştirecek bir güce sahip olacaklarına inanıyoruz. 4. Sanayi devrimi değişimi beraberinde getiriyor. Güven, bu değişimle birlikte hareket etmede en kilit faktör. Qualist olarak hedefimiz her zaman müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. Bunu başarmak için yalnızca en iyi yaptığımız işlere odaklanıyoruz.  

Veri toplama, katmanlar arası entegrasyon, veriyi işleme, görselleştirme, veri analitiği ve arttırılmış gerçeklik müşterilerimiz için değer yarattığımız alanlar.  Farklı sektörlerden 68'den fazla sanayi şirketi, plansız duruşları en aza indirmek, maliyetleri düşürmek, üretimi optimize etmek ve bakım deneyimlerini zenginleştirmek için Qualist’ in sunduğu ürün ve çözümlere güveniyor.
 

Copyright 2017 by Qualist.com