SEÖS

// SuperUser Account / 25 Mart 2016 Cuma / Categories: Blog //

SEÖS

2009'da yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde, Traçim ve Qualist işbirliği ile Bridge Emisyon Modülü oluşturuldu. Bu yazılım, ilgili dönemdeki kanuni zorunluluğu karşılamak adına sadece 48 saatlik ve aylık ölçüm ortalamalarını dikkate almaktaydı ve bunu tek bir ekranda geriye dönük olarak gösterebilmekteydi.

2012'de yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği çerçevesinde, yine Traçim ve Qualist işbirliği ile mevcut yazılımın tebliğ gereklerini karşılamadığı ve ilgili tebliğ kapsamında yeni yazılım geliştirme ihtiyacı olduğu tespit edilip Bridge Chimney yazılımı ortaya çıktı. Bu yazılım ile sensörlerin yarım saatlik, saatlik, günlük, 2 günlük, aylık ve yıllık ortalamalarının tutulmasına ek olarak, tesis durumu, yönetmelik kapsamında yapılması gereken KAL3 ölçümleri ve ölçüm raporlamasına yönelik ek fonksiyonlar sisteme eklendi.

Qualist GreenChimney ise tesislere kurulacak GreenChimney Listener yazılımı ile İl Çevre Müdürlüklerine kurulacak GreenChimney Manager yazılımından oluşan, SEÖS Tebliği kapsamındaki tesis ve bakanlık ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak ortaya çıktı.

Qualist GreenChimney, dağıtık veri toplama mimarisi prensibi ile birbirinden bağımsız çalışan tesis Listener yazılımlarının, periyodik olarak bağlı oldukları il çevre müdürlüğündeki Manager yazılımına veri aktarması şeklinde çalışır. Listener'lar harici müdahaleye imkan vermeyecek şekilde yüksek güvenlikli özel tasarım sunucularda doğrudan baca SEÖS sisteminin içine monte edilir ve sensörlerden aldıkları veriyi hiç durmaksızın kaydeder. Güvenlikli uzak bağlantı ile il çevre müdürlüğüne yerleştirilmiş olan Manager sunucuları ile iletişim kurarak, tebliğ kapsamında alınması gereken averaj ve diğer verileri merkeze aktarırlar.

İl çevre müdürlüğündeki kullanıcılar, kendilerine bağlı tüm tesislerdeki verilere ulaşabilir ve denetleme ile ilgili raporları doğrudan bilgisayarlarına indirebilirler.

Ömür Kalkan / Senior Software Engineer

TAGS:
Print