QUALIST TECHNOLOGY

 

İnsanları değer zincirinin kalbine yerleştiren bir teknoloji firmasıyız. Onlara güç katarsak, dünyayı değiştirecek bir güce sahip olacaklarına inanıyoruz. 4. Sanayi devrimi değişimi beraberinde getiriyor. Güven, bu değişimle birlikte hareket etmede en kilit faktör. Qualist olarak hedefimiz her zaman müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. Bunu başarmak için yalnızca en iyi yaptığımız işlere odaklanıyoruz.  

Veri toplama, katmanlar arası entegrasyon, veriyi işleme, görselleştirme, veri analitiği ve arttırılmış gerçeklik müşterilerimiz için değer yarattığımız alanlar.  Farklı sektörlerden 68'den fazla sanayi şirketi, plansız duruşları en aza indirmek, maliyetleri düşürmek, üretimi optimize etmek ve bakım deneyimlerini zenginleştirmek için Qualist’ in sunduğu ürün ve çözümlere güveniyor.

Vizyon: 

Bilimsel atılımları tespit ederek, bu temellere dayanan teknolojik iş uygulamaları geliştirmek ve iş yapış metodlarını verimli yönde değiştirecek sistemler oluşturmak.

Misyon: 

Sanayimizin ve iş dünyamızın ihtiyacı olan endüstri ve teknoloji füzyonu iş uygulamalarını geliştirerek, alanımızdaki ulusal dışa bağımlılıktan kurtulmaya katkı sağlamak. Orta ve uzun vadede bu sistemleri ihraç etme suretiyle ülkemizin ticaret dengesine pozitif katkıda bulunmak. 

Kalite Politikamız:

Biz, kendimize belirlediğimiz hedeflerin çekimi ile kendi kendine organize olabilen bir takımız.
Değişen talepleri karşılamak ve fırsatları değerlendirmek adına net iş tarifi ve net süreçler belirler, fakat bireyleri ve etkileşimlerini her şeyin önünde tutarız.
Önceliğimiz, dokümantasyonu yeterli olan, sorunsuz çalışan, sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağladığımız sistemlerdir.
Müşteri işbirliği sayesinde öğrendiklerimizi bilimsel bilgimiz ile birleştirerek ürün ve hizmetlerimizi geliştiririz.
Detaylı plan yaparken aynı zamanda değişime aynı hızda ayak uydururuz.
Geri bildirim mekanizmaları kurarak takım, müşteri ve paydaş mutluluğunu ölçer, değerlendirir ve sürekli iyileştiririz.
Gelişmiş bilim, toplum ve çevre bilincini yaymak için uğraşırız. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politakamız:

Değerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında  Pratikkod Yazılım Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (Qualist Technology)  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Pratikkod Yazılım Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (Qualist Technology) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız için tıklayınız 

Bize Nasıl Ulaşırsınız

KVKK 13 üncü madde uyarınca başvurularınızı KVKK Bilgi Talep Formu'nu doldurarak, Büyükdere Caddesi No:38 Mecidiyeköy / İstanbul adresine iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla yazılı olarak ya da pratikkodyazilim@hs02.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz 

Copyright 2018 by Qualist.com