Endüstri 4.0' a geçiş için

Qualist Endüstriyel IoT Platformu 

Dördüncü Sanayi devrimi başladı.

Devir, birbiriyle konuşan akıllı sistemler, veri farkındalığıyla karar verme ve çevreye duyarlı üretim devridir. Qualist olarak, Endüstri 4.0' ın tüm katmanları için uyarlanabilir iş uygulamaları ve firmalara özel teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Qualist ile veriye dayalı karar verebilmenin gücünü keşfederek, çevre bilinci yüksek, sürdürülebilir üretime ulaşın.

GREENCHIMNEY

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği ve Genelgesine uygun, donanımıyla entegre, Veri Toplama ve İzleme Sistemi

BRIDGE

Varlık performans ve üretimde enerji tüketimi optimizasyonu sağlayan Endüstriyel Analitik Yazılımı

PRIVATECLOUD

Şirketlerde, paydaşlar arası işbirliği sağlayan Dijital Arşiv, Doküman ve Etkinlik Yönetimi Yazılımı 

Başarı öykülerimizi okuyun! Qualist'in size sunacağı özel çözümlerle işlerinizi nasıl akıllı ve dijital proseslere dönüştürebileceğinizi görün. 

Referanslarımız

60'dan fazla tesis Qualist çözümleri ile iş süreçlerinde verimliliği yakalıyor.

Copyright 2017 by Qualist.com